Lábgörcs lelki okai, Erre figyelj oda! Ezek a lábgörcs lelki okai, amit sokan nem is sejtenek - Blikk Rúzs


Ideális esetben életünk minden területe s egyben testünk különböző részei is egyforma mértékben részesülnek energiából.

Amennyiben egy adott izomhoz állandóan az összehúzódásra szóló parancs érkezik, az a túlterhelés következtében előbb-utóbb cselekvőképtelenné, rugal­matlanná válik.

lábgörcs lelki okai

Hiszen az élet természetes létezésmódja a szüntelen visszakérdezés visszacsato­lás és átorientálódás annak érdekében, hogy a változó körülmé­nyekhez alkalmazkodni tudjunk. Összefoglalva: Izomgörcs — hibás szellemi-lelki magatartás, egyoldalú­ság, túlzott becsvágy, mértéktelen akarat, görcsösen ma­kacs viselkedés Amit tenni kell Aki gyakorta szenved izomgörcsben, annak meg kellene kérdez­nie magától, vajon életszemlélete bizonyos pontokon nem túl egyoldalú, makacs vagy görcsös-e. Aki túlzott nagyravágyásból, erőszakosan tör célja felé, annak ajánlatos lenne módosítania cse­lekvésmódján.

lábgörcs lelki okai

Esetleg ajánlatos lábgörcs lelki okai állást változtatnia, talán megérett az idő az élettárssal vagy főnökkel folytatandó őszinte beszélgetésre. Netán nem ártana kissé lefékezni az egyéni ambí­ciót, s a betegség által jelzett feladatot, a türelem gyakorlását telje­síteni. A kiváltó okok rendkívül sokfélék lehetnek, ám megállapításukat jelentős mértékben megkönnyíti, ha megfigyel­jük, milyen körülmények között lépnek fel az izomgörcsök.

lábgörcs lelki okai