Ülőideg fájdalom lelki okai


ülőideg fájdalom lelki okai

Az ember vagy túl sokat vállalt, illetve tervezett be magának, túlzott felelősséget visel vagy problémákat hurcol magával, amitől egyre nehezebbnek tűnik az élete. Az isiász panaszok néha anyagi problémákkal vagy a jövőtől való félelemmel függnek össze.

ülőideg fájdalom lelki okai

Máskor az illető súlyos teherként cipeli magával a múltját. E túlterhelés testi megnyilvánulásaként az ágyékcsigolyák tájé­kán a porckorongok oldalsó irányba csúsznak s nyomják az ülőide­get.

A betegségek lelki háttere 1. rész

Az így keletkező fájdalom nyugalomra és gondolkodásra készteti a beteget, hogy módot találjon a terhelés megszüntetésére s így a nyomás megszűnjék. Az illetőnek meg kellene hát kérdeznie magától, miért vállal oly sokat magára.

Miért kell bizonyítanom? Nem arról van-e szó, hogy e kisebbrendűségi érzé­semet rendkívüli teljesítménnyel kívánom kompenzálni?

ülőideg fájdalom lelki okai

Lehetsé­ges, hogy nem eléggé szeretem magam? Szó lehet itt ülőideg fájdalom lelki okai személyiség valamely aspektusáról is, melyet nem engedünk szabadon, nem hagyunk kifejezésre jutni. Ilyenkor a körülményekhez igazodunk, egy meg­határozott, merev tartást veszünk fel, mely nincs összhangban lé­nyünkkel, össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy vállalni tudjuk önmagunkat — még akkor is, ha döntésünket környezetünk nem üdvözli kitörő tapssal.

ülőideg fájdalom lelki okai

Aki nyíltan vállalja lénye látszólagos árny­oldalait is, hogy megélhesse, következésképp felszabadítsa azokat, az idővel tünetmentessé válik — feszültsége eloszlik. Voltaképpen ki akadályoz meg bennünket abban, hogy életünket gyökeresen átformáljuk? Miért nem tudjuk ezt most rögtön elkez­deni? Az isiász által ránk kényszerített nyugalmat értelmesen ki­használva a valódi probléma és a testi fájdalom egyaránt megszűnik.

ülőideg fájdalom lelki okai